Мотивация за успех

Успехът е нещо, което всеки от нас желае и към което се стреми. Невъзможно е обаче да го постигнем, ако не сме мотивирани. Само едно желание или една мечта не са достатъчни. Нужна е силна мотивация, която да не губим дори тогава, когато пред нас се появят пречки и предизвикателства.

Какво представлява мотивацията?

Мотивацията е онази движеща сила, онзи стимул, който помага на хората да предприемат определени действия, за да постигнат целите си. Тя може да продължава за по-кратко или за по-дълго и често това зависи от получените резултати.

Известни са два вида мотивация: вътрешна и външна. Когато силно желаем да постигнем нещо, което ще ни удовлетвори, ние сме мотивирани вътрешно. Външната мотивация идва от другаде при нас – това могат да бъдат награди, пари или оценки.

Като състояние мотивацията възниква първо чрез нашите мисли и чувства, които пораждат последващи действия.

Кой или какво може да ни мотивира?

Ако говорим за външен мотиватор, трябва да знаем, че без наше участие той няма да може да изиграе докрай своята роля. Всеки от нас се е вдъхновявал поне веднъж от човек, от книга, от събитие или видео. В резултат на това нашата емоционална нагласа е била такава, че сме си пожелавали силно да постигнем нещо такова, т.е. сме били мотивирани.

Но според специалистите външният мотиватор може да не бъде достатъчен, защото ако го няма вътрешното вълнение и усещането за прилив на енергия, няма да настъпи истинска промяна у нас. Ето защо трябва да заложим повече на вътрешната си мотивация, защото никой друг освен нас не може да проектира успешно живота ни.

Ако разберем какво ни вдъхновява, какви са нашите нужди, ние сме на прав път. Само тогава ще намерим сили и начини да постигнем замисленото, независимо от трудностите. Оказва се, че ние сме най-добрите мотиватори на самите себе си.

Как да се мотивираме сами?

За да постигнем успех, първото условие е да бъдем мотивирани отвътре. Това означава, че трябва да чувстваме нещо; да сме убедени, че това, което правим, е от голямо значение за нас.

Друго, което би подпомогнало мотивацията ни, е да мислим позитивно; да вярваме, че ще се справим. Много изследвания показват, че радостта и щастието увеличават шансовете за успех.

Личната ни мотивация би била по-успешна и ако от време на време „се награждаваме”, т.е. отчитаме ролята на собствените си интереси.

Ако бъдем всеотдайни, инициативни и упорити в преследване на целите си, от нашия начин на мислене зависи дали ще ги реализираме. Американският автор Алън Акселрод споделя, че „Печелившото мислене мотивира успеха и точно то поддържа успеха”.

Може би най-голямата мотивация сме самите ние, а другото извън нас – него трябва да използваме, за да успеем.