доброта, наглост

Подарете картичка с позитивна мисъл за добротата и наглостта, която да помага да отстоявате себе си и собствените си права и да не позволява на никого да ви приема за даденост.