Има четири неща - Забавни мисли

Много мисли, когато загубиш нещо. Има неща, които никога няма да се върнат. Премисли, преди да прекратиш нещо и да затвориш някоя врата, но понякога просто няма друг вариант. Има четири неща, които не можеш да върнеш обратно. Прочетете ги и ги изпратете на човек, който се нуждае от вашата подкрепа.