Благодарността

Подарете картичка, с която да благодарите на някого, че е истински приятел. Нежният розов фон и екзотичното бяло цвете символизират едновременно възхищението ви от красотата, силата на характера и благодарността.