Гледната точка на коня. Забавни мисли
Гледната точка на коня. Забавни мисли

Гледната точка на коня се различава от гледната точка на каруцаря.