Ти си там, където са твоите мисли - забни мисли

Ти си там, където са твоите мисли