Големият запас от думи - Афоризми

Мъдри мисли и цитати за мъдри хора. Ако искате да кажете нещо можете да го направите чрез нашите предложения. Интересни мисли: Големият запас от думи заменя ли оскъдния запас от мисли? Трябва повече да мислим, отколкото да говорим, за да не се излагаме. Прочетете ги добре.