Ако говориш само ти - Мъдрост

Прекрасни мисли, които би искал да предадеш на останалите. Кратки цитати, които говорят много за вътрешната красота на човека и уменията му да комуникира с останалите. Много силна мисъл: Ако през цялото време говориш само ти, винаги ще бъдеш прав. Не я забравяйте, за да се научите да изслушвате.