велики мисли за живота
велики мисли за живота

Празнотата също може
да запълни живота
до краен предел.