мисли и цитати за живота
мисли и цитати за живота

Ако искаме да си подредим добре живота, достатъчно е да работим, но ако искаме да станем богати, трябва да намерим друг начин.