позитивни мисли и цитати
позитивни мисли и цитати

За да върви животът ви
като часовник, трябва
да го навивате.