Щастливи да са всички - Новогодишно пожелание
Щастливи да са всички - Новогодишно пожелание

Честита да е новата година,
щастливи да са в нея всички дни,
от старата година, що отмина,
ти само хубавото запомни!