Благодаря за пожеланията
Благодаря за пожеланията

Благодаря ви за пожеланията.

Картички с благодарности.

Благодаря ви за хубавите пожелания! Да ви се връщат стократно!