Любовта е оазис в трънливата пустош.
Любовта е безкрайно море.
Любовта е бряг след пътуване щуро,
на неуморното, диво сърце.

За любовта няма роб и господар,
тя е неземна стихия.
Любовта е божествен дар,
най-сладката земна магия.

Любовта е живата вода,
всяка рана лекува, а след това
дава изящни крила,
за полет към райски небеса.