Втори закон на Чизхолм
Втори закон на Чизхолм

Втори закон на Чизхолм.

„Ако нещата се подобряват — нещо ще се влоши.“

Следствия:
Ако нещата в момента не могат да се влошат, то в бъдеще ще успеят.
Ако изглежда, че нещата се подобряват, значи нещо не сте видели.