Ти си красива, волна птица.
Лети щастливо над света!
Радвай с песента си всички,
раздавай любов по цялата земя!

Гнездо уютно да свиеш умееш,
да нахраниш птичетата със храна,
и сладки песни да им пееш,
разперила майчински крила!

Кротост божествена,
неземна стихия
Обсебваш моето сърце.
а после с безкористна грижа,
лекуваш го нежно с ръце.

С любов водиш ме леко,
през всяка болка и тъга.
Мелодия си нежна на сърцето
Магия, тайнствена луна.