Как се преживяват неприятностите

Подарете картичка извикваща равносметка и подтикваща ви да бъдете по-отворени и приемащи към мненията на другите – Тази картичка ще Ви даде нов поглед въру различните гледни точки и неприятностите около нас.