оригинални пожелания за юбилей
оригинални пожелания за юбилей

За всичките изминали години
Нека вино да се лей!
С тост от всичките роднини.
Честит да бъде, твоя юбилей!