Нека в празничната нощ
радост има между нас!
Подаръци в препълнен кош,
Любов в нашите сърца!