Ако има нещо по-скъпоценно – пожелание за рожден ден

Ако има нещо по-скъпоценно пожелание за рожден ден.
Рождени дни са вълнуващи! Нека покажем вълнението си чрез изпращането на тази картичка. Нека да направим един рожден ден по-радостен и забавен!