Ако хората говореха-Хора-Мисли

Подарете шеговита картичка на този Ваш близък приятел, с когото имате най-много общи теми за разговор. Студените, полярни цветове са нарочно избрани, за да навяват мисли за арктическата пустош , в която би се превърнал животът на всеки човек, ако не разполагаше със запас от интересни и непознати теми за обсъждане.