Винаги се чувствам щастлив - щастие

Подарете картичка, която обобщено да предаде житейския опит на много поколения – а именно, просто се наслаждавайте на живота, бъдете щастливи и се отнасяйте към другите така, както бихте искали те да се отнасят с Вас. Бледожълтият цвят придава на картичката вид на старинен папирус , върху който е била увековечена мъдрост от незапомнени времена.