Нова къща, нов късмет
Нова къща, нов късмет

Нова къща, нов късмет, римите от радост ще редиш, щом със кредит пак се уредиш.