великден
великден

Нека Възкресение ни освети
да станем по-смирени и добри,
делата ни да дават хубав плод,
красив да стане нашия живот!