Нека расте в благодат - поздравителни картички за бебе

Нека всички орисници дарят
на детето ви дарби чудесни!
Нека расте в благодат,
приспивано от мамините песни!