пожелания за сватбена картичка

Като насън изричате клетвени думи,
красив сън е любовта.
Нека от нея никога не се събудите,
магията й вечно да е във вас!
Пожелания за сватбена картичка