Ако някой ти подаде ръка-Цитати-Любов

Подарете картичка в металически цвят. Графитеносивият нюанс е избран за да напомня, че любовта е единственото нещо, което може да придаде стойност и смисъл на живота. Целта на посланието е да Ви накара да оценявате това, което имате и да се радвате, че можете да го споделяте с човека до Вас.